מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- שיעור 15 - רשימת ספרי עזר

הספרות התלמודית וההלכתית עסקה באופן יחסי מעט במצוות ברית מילה עד למאה הקודמת. הרמב"ם הקדיש לברית מילה 3 פרקים, בטור ובשולחן ערוך נכללו הלכות מילה בחלק יורה דעה בשישה סימנים רס - רסו. בתקופות מאוחרות יותר, נכתבו חבורים וחבורות על מצוה זו כגון הלכות ומנהגים, שאלות ותשובות, פיוטים וקבלה, פלפולים ועוד.

 

למעשה, ישנם 3 קבוצות העוסקים בחקר ברית המילה

קבוצה א' ספרים הדנים בצדדים הדתיים

קבוצה ב' ספרים העוסקים בצדדים רפואיים טכניים

קבוצה ג' ספרים בלועזית

 

קבוצה א'

 

1. "אות ברית" - הרב שמעון קוניטץ, 1850, פרסבורג.

2. "אות ברית קודש" - הרב כנאפו, 1884, ליוורנו

3. "אות חיים ושלום" - הרב אליעזר שפירא, 1921, ברגסס

4. "בית ישראל" - הרב ישראל איסר קלישר, 1865, זיטומיר.

5. "הברית" - הרב בנימין נידרהופיים, 1841, פפא"מ.

6. "ברית אבות" - הרב שבתאי ליפששיץ, 1898, מונקאטש.

7. "ברית אברהם" - הרב צבי בנימין אויערבך, 1880, פפא"מ.

8. "ברית אברהם" - הרב יצחק קופף, 1887, מונקטש.

9. "ברית יוסף" - הרב יוסף ריינרמן, 1930, בילגוריי.

10. "ברית ציון" - הרב בן ציון אלפס, 1925, וילנה.

11. "ברית שלום" - הרב שלום וכמן, 1929, וורשה.

12. "דברי משה " - הרב שלום אלתר, 1876, לבוב.

13. "זוכר הברית" - הרב אשר אנשל גרינוולד, 1931, אנגאוור.

14. "זכר דוד" - הרב יוסף זכות, 1837, ליוורנו.

15. "חותם ה" - הרב יוסף אב"ד מייסלינג, 1743, פפד"א.

16. "יסוד יצחק" -  הרב יצחק אייזיק הלוי מזוראוויץ ,1810 זולקווא.

17. "כורת הברית" -  הרב אליהו פוסק, 1893,לבוב.

18. "מדרש שם ועבר"- הרב אברהם עבריל,  1880 וילנה.

19. "מכשירי מילה"- הרב אליהו שמאע הלוי , 1793 ליוורנו.

20. "מלחמת שלום"- הרב מאיר שלום כהן,  1886וילנה.

21. "נחל הברית"- הרב אשר אנשיל כץ, 1974 ברוקלין ניו-יורק.

22. "נחלת בנימין"- הרב בנימין המבורג, 1841 פיורדא .

23. "סוד ה'"- הרב דוד דלידא,1745, אמשטרדם.

 

קבוצה ב'

 

24. אות ברית, ד"ר שמואל כהן (רופא ומוהל), קראקא, 1903 (כולל מחקרים היסטורים, מנהגי מילה ופרקים רפואיים הנוגעים למילה).

25. ספר הברית, הרב מ. ב. פירוטינסקי, ניו-יורק, 1973 (ספר מקיף ויסודי על הלכות מילה, עם אוסף נכבד של כל הדיונים ההלכתיים והרפואיים שלפניו).

26. ברית אברהם, המוהל שמואל דוב איגעלבערג, ורשא, 1888 (כולל הרבה פרטים טכניים ורפואיים בעניני מילה).

27. ברית עולם, הרב חיים יעקב בלום, ניו-יורק, 1950 (חבור מקיף ויסודי הכולל הלכות מילה, מחקרים היסטוריים ופרק רפואי מקיף, עם הערות של ד"ר בנימין הופמן, ראש המחלקה הכירורגית בביקור הולים, דאז).

28. דברי אשר, ר' אשר אופנהיים, דעסוי, 1804 (כולל טכניקה של ביצוע המילה).

29. דם ברית, ר' אלכסנדר טורטיס, לונדון, 1900 (בעיקרו על בעית המציצה, ובסופו חלק על המילה באופן טכני ורפואי).

30. זכרון ברית לראשונים, המוהל ר' יעקב גלאסברג, ברלין, 1892 (כולל את "כללי המילה" לר' יעקב ור' גרשום הגוזר - אב ובנו - שני מוהלים מן המאה ה-13 באשכנז, שזה כנראה הספר הראשון המוקדש להלכות ומנהגי המילה. גלאסברג אסף וריכז חומר רב ויסודי על הלכות 'ומנהגי המילה ועל הטכניקה והבעיות הרפואיות).

31. חותם קודש, שו"ב יעקב לעווין, קראקא, 1892 (הלכות ומנהגי מילה, וכן פרק רפואי וטכני הנוגע לביצוע המילה).

32. משיב נפש, ר' מנחם שרהייא, וילנה, 1906 (הלכות מילה ומציצה - כולל בעיות רפואיות הנוגעות להלכות אלו).

33. נשמת חיים, ר' שלמה פיינזילבער, . ירושלים, 1908 (בעניני הלכות מילה לתינוק חולה).

34. תורת הברית, ר' שעפטעל דוידסון, ירושלים, 1936 (הלכות מילה ופרקים רפואיים אנטומיים רבים. לפי בקשת הרב א. י. קוק זצ"ל הובא החלק הרפואי לפני הרופאים : בנימין הופמן ופלק שלזינגר, אשר הסכימו, "שהדברים מתאימים לצרכי הרפואה וההגיינה").

35. עטרת פז, ר' שעפטעל דוידסון, תל-אביב, 1945 (השלמה לתורת הברית, דלעיל).


 קבוצה ג'

 לקבוצת הספרים העוסקים במילה בלועזית הקש כאן