מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- המשך רשימת ספרות לועזית בנושא ברית מילה

1886

Circumcision

Arnhold

36

1873

Jewish Rite of Circumcision london

Asher A

37

1913

Die Beschneidung

Bamberger

38

 

  Der  Theoretisch –Practischer  Mohel  

 Baum

39

1884

Die Beschneidung vom Historischen Kritischen,u. Medizinischen

Bergson

40

1845

Die Beschneidung der Israeliten von der Historischen, Practisch Operativen, u. Rituellen Seite

Brecher

41

1844

Ueber die JUdische Beschneidung in Historischer  Operativer ,u. SanitVtspolizeilicher Beziehung

Friedreich

42

1896

Die Beschneidung in ihrer Geschichtlichen,  Ethnographischen  . ,Religidsen u. Medizinischen Bedeutung

Glasberg

43

1897

  Die Beschneidung in Lichte der Heutigen Medizinischen Wisen - schaften

Ldv~enstein

44

1897

Die Beschneidung nach Bibl u. Talmud  

Preuss

45

1976

Proceedings of the Symposium on Current Concepts in Pediatrics and. ,Urology and their Relationship to Brith Milah

 

46

1891

  History of Circumcision from the Earliest Times to the Present

Remondino

47

1844

Die Beschneidung, Historisch u. Medicinisch Beleuchtet 

Salomon

48