מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

������ - ברית מילה - דבר תורה | הרב זרקי

פעמים רבות בחיינו אנו מוזמנים כאורחים או כבני משפחה ל - ברית מילה של כוכב נולד במשפחה . השמחה גדולה, האירוע מרגש, ולאחר שהמוהל עשה את עבודתו נאמנה אנו מתיישבים לסעודת המצווה.

בכל משפחה יש את הדובר. זו או זה שקם לומר מספר מילות ברכה לרגל האירוע המשמח והנה אנו מוצאים את עצמנו מחפשים דבר תורה לברית מילה . רגע, מאיפה נביא חומר ? שלא נדבר שטויות.. שלא נביא בושות.. כל אחד שרוצה לשאת דברים מעל במה כזו או אחרת בחוג משפחתי מצומצם או מול קהל גדול יותר מוצא את עצמו שואל שאלה זו לעיתים די מזומנות..

ובכן, כמוהל מומחה וותיק במקצוע, זכיתי להשתתף באלפים רבים של אירועים. אני מאד מקפיד לא לרוץ מברית לברית ולכן זכיתי לשמוע במהלך הקריירה שלי כמוהל פנינים וחידושי תורה לברית מילה שתמיד אני רושם לי במחברת מיוחדת.

אז לנוחיותכם הנה אחד מהם:

מה פשר הביטוי כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה, למצוות ומעשים טובים ? למה לא אומרים את המשפט הזה בבר מצווה, או בחתונה ? תמיד אפשר לומר כשם שעשה כך כן יזכה ל..?

ברשותכם, אציג כמה תשובות מעניינות שלא כולם יודעים אותם

אדם שנעשה חולה חלילה, משנים את שמו או מוסיפים לו שם. כאן, אנו מאחלים לתינוק שבאותו שם שהוא נכנס לברית, כך בכל תחנה מימי חייו יהיה בריא ושלם ויכנס לתורה, מצוות ומעשים טובים.

בדרך כלל, הנוהג שבעולם, שכל מעשה שאדם עושה בחייו, נובע מאינטרסים או שיקולי כדאיות. לעיתים גם עשיית מצוות כצדקה ונתינה, נובעות משיקולי כבוד ושיפור תדמית. הדבר היחידי בחיים שאדם עושה ללא שום שיקול זהו ברית מילה שכל כולה לשם שמים ואין בה שום הנאה לגוף. לכן אנו מאחלים לתינוק כשם שנכנס לברית ללא שום אינטרס, כך, יזכה לעשות תורה, מצוות ומעשים טובים לשם שמים. באמצעות בריתה בהרצליה תוכלו לחגוג את האירוע המשמח קרוב לים התיכון ומימיו התכולים.

רוב הדברים שאנחנו עושים בחיינו ניתנים לשינוים והתחרטויות. אדם פותח עסק – לא הולך לו הוא סוגר. מתחתן – לא טוב לו – הוא מתגרש. מניח תפילין – חוזר בו – לא מניח יותר וכן ע"ז הדרך. הדבר היחידי שאי אפשר להתחרט עליו – זה שניה אחרי שהמוהל עשה את הברית. לכן ,כאן טמונה ברכה גדולה ליילוד הנימול: כשם שנכנס לברית והוא לא יחזור בו אח"כ. כך, כשיכנס למצוות ימשיך לעשות חיל, ואז לחופה ולא יתגרש ולמעשים טובים.

אז, הנה לכם דבר תורה של הרב זרקי מוהל מומחה לברית מילה ושירבו שמחות בישראל, הרבה מזל טוב.

 

בראשית

 

שאלות ותשובות

1.       ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה וכו', למה אמר הכתוב פעמיים אלוהים ? לכאורה יכולנו להסתפק ב"ויאמר להם פרו ורבו" ?

 

הרב מוהל אבי זרקי משיב: במילה אלהים יש כמה אותיות. חלקם משפיעים על הזכר וחלקם על הנקבה. האותיות אל שהם האותיות מצד ימין, נותנים שפע לזכר המייצג את צד ימין. האותיות ים הנמצאות בשמאל משפיעים כח בנקבה המייצגת את הצד השמאלי. האות ה' הנמצאת האמצע מייצגת את ה' המשפיע את כח ההריון. מכאן נוכל להבין מדוע אברם ושרי הוצרכו להוסיף את האות ה' לשמם. אברם הפך לאברהם ושרי הפכה לשרה ואז יכלו להוליד. זה גם מסביר לנו פסוק מעניין בבריאת העולם בו נכתב: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" ואומרים חז"ל: "בה' בראם" הכח הטמון באות ה' לסגולת הפריון. נשים לב שגם במילים "פריה ורביה" יש את האותיות "יה" – שוב שמו של הקב"ה. נמצא שרק ריבוי שמו של ה' הוא הגורם להריון.

 

 

 

2.       צריך לבאר מהי מילת "וכבשוה" ?

 

הרב מוהל אבי זרקי משיב: כעת נוכל להבין את עוצמת המילה וכבשוה" כביכול מגלה לנו ה' את כוחה של האות ה' ומעתה מחלקים את המילה לשתי מילים כבשו ה כלומר ה' אומר לבני האדם בכל מקום כבשו את האות ה. בנוסף, יש כאן עצה לביטול עין הרע לילדים לקחת טס כסף ולכתוב עליו את האות ה' ואז לא ישלוט בהם עין הרע.

 

 

3.       מה זה "פרו ורבו" ? למה פרו או רבו ולא רק פרו או רק רבו ?

 

הרב מוהל אבי זרקי משיב: המילה "פרו" – מתייחסת לזכרים והמילה "רבו" מתייחסת לנקבות. ובכלל למה כונה הבן "זכר" והבת "נקבה" ? משום שהמילה זכר מרכיבה שתי מילים "זה" "כר" כלומר: בא ככר של זה עמו. לעומת המילה "נקבה" המזכירה את הפסוק "נקבה שכרך עלי ואתנה" כלומר הכח המושפע. כעת נגלה למה חייב הזכר במזונות הנקבה ? אם נעשה חשבון נגלה שהמילה פריה שווה 295 והמילה רביה שווה 217 אם כן ההבדל בינהם הוא 78 כמניין המילה לחם. הזכר חייב במזונות הנקבה.

 

 

4.      האם יש סגולה לפרנסה להשתתף בברית מילה ?

הרב מוהל אבי זרקי משיב: בוודאות כן. נאמר "הטריפני לחם חוקי" ומהו חוק זוהי ברית המילה שנאמר: "וחוק בשארו שם".

 

 

5.      למה אנחנו עושים סעודה בברית המילה ומקפידים לאכול לחם ?

הרב מוהל אבי זרקי משיב: מסופר במדרש:

שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא א של בשר ודם ?

ענה לו רבי עקיבא: של בשר ודם.

שאל טורנוסרופוס: וכי אתם יכולים לברוא שמים ?

ענה לו רבי עקיבא: ל תביא לי דוגמאות מדבר שהוא למעלה ואין הבריות שולטות בו, תביא לי דוגמאות מדברים המצויים בבני אדם.

שאלו טורנוסרופוס: אם כך למה אתם נימולים ?

ענה לו רבי עקיבא: ידעתי שתשאל אותי על זה ולכן אמרתי לך שמעשי בני האדם יותר נאים ממעשי האל. כדי להמחיש את העניין מביא המדרש שרבי עקיבא הגיש לפניו עוגות ושיבולים ובקש ממנו לאכול ממה שיותר טעים, כמובן שהוא אכל מהעוגיות ובכך "הוכיח" לו רבי עקיבא שמעשיו של האדם יותר נאים. עד כאן המעשה כלשונו ולא ככתבו, מכאן מוכח לכאורה שה"הוכחה" לצורך בברית המילה שהוא תיקון האדם מובאת מהלחם שהוא התיקון של החיטה. מה הקשר בין הלחם לברית המילה ?

כעת, על פי האמור לעיל נוכל להבין קצת. היות והמילה פריה מייצגת את הזכר והיא יתירה על רביה במניין "לחם" כך גמר תיקונו של האדם בא לידי ביטוי בברית המילה כלחם. אם נרצה נוכל להבין למה מנהג בני ישראל לעשות סעודת מצווה ביום המילה ולאכול בה לחם, משום שיש ללחם שייכות עם מצוות המילה לבטל טענת המכחישים מצוות מילה.

 

 

6.      מה הקשר בין תורה לברית מילה ? למה לומדים תורה בערב לפני המילה ?

הרב מוהל אבי זרקי משיב: תורה שבכתב נאמרה מפי הגבורה, אבל כל המקראות באו בצורה סתומה כלומר הם צריכים ביאור. למעשה אין דבר שאין לו רמז בתורה אבל מוטלת עלינו החובה לעסוק בדברי תורה ולעמול את עמלה של תורה.  גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה ניתנו מפי ה'. תורה שבעל פה היא בבחינת קמח ותורה שבעל פה היא בבחינת מעשה הקדירה המשלים את הקמח ללחם ולכן אין אפשרות להפריד תורה שבעל פה מתורה שבכתב "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו" ולא יקום גדול החכמים שבכל הדורות ויבטל אות אחת ממצוות התורה בבחינת "אם אין קמח – אם אין תורה שבכתב, אז אין תורה – גם לתושב"ע אין חלילה בסיס. וכמו שהתורה שבכתב חתומה וסתומה בפנינו וצריכים לפותחה ולהשלימה על ידי דברי החכמים. כך האדם מגיע סתום עם העורלה ומשלים עצמו על ידי המילה.

כעת נוכל להבין מדוע יש חשיבות ללימוד התורה בליל המילה ויש להרבות בדברי תורה גם ביום המילה. כי כשם שה' לא כתב את התורה שבעל פה אלא הניח אותה לאדם כך הניח ה' את מצוות המילה בידי האדם. בנוסף, נקראים התורה והמילה ברית כי הם שני הדברים המבדילים בין אומות העולם לבין העמים, בחינת "והבדילנו מן הגויים (במילה) ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.

 

 

7.      אם המילה נועדה להבדיל את ישראל מן העמים, למה אמרו חז"ל שיוסף ביקש מן המצרים שימולו עצמם ?

הרב מוהל אבי זרקי משיב: נכון, מובא בחז"ל שהמצרים באו אל פרעה בטענות על כך שיוסף מתנה את קבלת הלחם בכך שימולו את עצמם. פרעה גיבה את יוסף ואמר למצרים: לכו אל יוסף (בחזרה) וכל אשר יאמר לכם (ברית מילה) תעשו.

 

 

8.      האם יש סגולה לזכות לבן זכר ?

9.      הרב מוהל אבי זרקי משיב: אומר הבן איש חי: "אם יהיה האדם עניו (באמת) מן הראוי הוא שיזכה לבן זכר והוא מביא את הפסוק "שבשפלינו זכר לנו" ומפרש אותו ברמז יפה. שבשפלנו – כלומר אם האדם הוא עניו ושפל ברך – זכר לנו – נזכה לבן זכר לקיים בו מצות המילה.

 

10.  אומרים שדרגת המוהל גבוהה מאד בגלל קיום מצות ברית המילה האם זה נכון ?

הרב מוהל אבי זרקי משיב: ידוע שהמינים טוענים שיש כביכול שתי רשויות בגלל שכתוב בתורה "ויאמר אלהים נעשה אדם" – בלשון של רבים. חכמינו לימדונו שיש מן הכופרים בעולם שיטענו בעקבות פסוק זה כי יש חלילה שתי רשויות – שתי אלוהויות. אבל, האמת היא שיש אלוה אחד יחיד ומיוחד והוא אחד ואין שני. אם כן מה ביאור המילה "נעשה" – ברבים ? אומר ה' למוהל אני ואתה ביחד נעשה אדם. כי האדם נולד ערל ובהסרת העורלה נגמרת בריאתו ולכך נעשה המוהל שותף להקב"ה בגמר תיקונו של האדם ומכאן דרגתו הגבוהה מאד של המוהל.

���� ����� ������