מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- תודות

נכון, מאד רציתי להיות מוהל..

נכון שהיו כאלה שניסו להניא אותי, לצנן את התלהבותי, לספר לי זוועות על המקצוע ואפילו לשים רגל, חלקם כבר לא בין החיים ולחיים שביניהם שה' יסלח..

בכל זאת היו כאלה שעודדו, הדריכו, עזרו, לימדו, באו לראות ולהעיר ולהאיר, להם מגיעה ברכה ותודה גדולה, אותם אני מברך מכל הלב שזכות המצווה תגן עליהם ועל כל יוצאי חלציהם ויזכו לראות בנים ובני בנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אמן.

הרב ישראל רוטרמן ז"ל, הרב שלמה מילר ז"ל, הרב אבנר לביוב ז"ל, הרב יצחק יעקב ז"ל, הרב יוסף חיים חיימוב ז"ל, הד"ר סיריל פיין ז"ל

יבדלו לחיים טובים וארוכים

הרב שלמה יוסף מחפוד שליט"א, הרב יהושע אשלג שליט"א, הרב יוסף שמעון הלוי שליט"א, הרב שמעון עבדלחק שליט"א, דוד חג'ג', דוד בן מנחם, רחמים חיים, פנחס רוטרמן, ואלי עומסי

אחרון חביב, אבל ראשון במעלה הוא ד"ר פנחס גונן - מורי ורבי המובהק שעל כל מילה שאכתוב יהא קשה לתאר את מומחיותו ואישיותו המיוחדת. יתן לו ה' כלבבו וכל עצתו ימלא.