מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- צורות שונות של נימולים

עורלה ארוכה עם צוואר בקבוק

 

מבנה עורלה רגיל