מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- סיבוכים שכיחים יותר אצל לא נימולים (ללא ברית מילה)

היצרות הערלה, היינו ערלה הדוקה, שאין אפשרות להפשילה מעבר לעטרה, עקב ההיצרות, עלולה להיגרם חסימה בדרכי השתן, וסיבוכים כלייתיים מאוחרים.

הפשלת הערלה מאחורי העטרה, ללא אפשרות להחזירה למקומה, הערלה לוחצת על האיבר, ועלולה לגרום לנפיחות ולנמק.

דלקת של העטרה, עקב הצטברות הפרשה מהערלה, והתרבות חיידקים באזור זה, דלקת של הערלה, עקב הצטברות הפרשה ממנה.