מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- הכנה למבחן בהלכות מילה

 בית הספר למוהלים

בראשות המוהל המפורסם הרב אבי זרקי שליט"א

המוהל הראשי לתל אביב יפו

 

שאלות

1. על מי חלה החובה למול את הבן ?

2. אם לא מל האב את בנו מי אחראי לביצוע הברית ?

3. האם האמא חייבת למול את בנה ?

4. יהודי שהזמין מוהל ובא מוהל אחר ומל, מה יעשו ?

5. אם המוהל רוצה הרבה כסף ואם לא ישלמו לו, לא ימול, מה עושים ?

6. מי שלא נימול מאימתי מתחייב בכרת ?

7. מהו כרת ? לדעת הרמב"ם, הראב"ד, הטור ?

8. הביאו למקום הברית שני תינוקות, מי ימול קודם ?

9. אדם המסרב למול את בנו מה דינו ?

10. מהו סנדק ?

11. מאימתי מלים ?

12. עד מתי אפשר למול ?

13. האם במילה שלא בזמנה אפשר למול בלילה ?

14. האם במל בלילה צריך לחזור ולהטיף דם ברית ?

14. האם יצא ידי חובת מילה במל תוך ח' ?

15. תינוק שנדחתה מילתו ואינה ביום השמיני יצא ידי חובת מילה ?

16. המותר לכבד בסנדקות, רופא שהציל היולדת ובנה בלידה, אבל הוא בעל עבירות ?

17. האם מותר למורה לאומנות המילה, להפסיק קורס עקב אי תשלום מהתלמיד ?

18. האם זמני המילה שוים בבריא, חולה ואנדריגונוס ?

19. מאימתי זמן מילה ?

20. אם מל משעלה עמוד השחר יצא ?

21. אם מל משתנץ החמה האם יצא ?

22. אם מל בלילה האם יצא ?

23. אם מל תוך שמונה ימים האם יצא ?

24. מהיכן לומדים מתי צריך להיות זמן המילה ?

25. המותר למול בלילה תינוק שמילתו דחויה ?

26. מהי הטפת דם ברית ?

27. מתי ובאילו מקרים חייבים בהטפת דם ברית ?

28. האם מותר למול בשבת ? בכל מקרה ?

29. אם הברית תגרום לחילול שבת המותר למול ?

30. תינוק שנימול תוך ח' או בלילה אפילו לאחר ח' האם יצא ? הבא דעת השו"ע והרמ"א, ש"ך וט"ז,  שאגת אריה ופתחי תשובה ?

31. חזן שהוזמן לברית רשאי להאריך ולסלסל או לא ?

32. ברית דחויה, שהגיע זמנה המותר לדחותה כדי לבטל תענית בכורות בער"פ ?

33. האם מותר לאכול קודם ברית מילה ?

34. מהו האיסור אם בכלל, למול במכשירים שאינם מוציאים דם ?

35. האם יש עניין לעשות ברית מוקדם בבוקר ? מה עדיף "ברוב עם" או "זריזין מקדימין" ?

36. כשעשיית ברית מתנגשת עם ביטול תורה דרבים האם עדיף לדחותה לאחה"צ ?

37. האם מותר לבכורים לאכול בסעודת ברית שלא בזמנה בערב פסח ?

38. האם ישנן מחלות מעכבות מילה ?

39. האם מותר למול ילד חולה ?

40. מהו המושג "חלצתו חמה" ?

41. מהו "חולי מועט" ? הבא דוגמאות

42. מהו "חולי שבכל הגוף" הבא דוגמאות

43. תינוק שהבריא והחלו בספירת שבעה ימים וחלה שוב מאימתי סופרים הימים ?

44. האם מותר למול ביום מעונן ?

45. המותר לעשות ברית דחויה ביום חמישי ? שישי ? שבת ? למה ?

46. ברית שנדחתה והגיעה ליום הפדיון מה יעשו קודם ברית מילה או פדיון הבן ?

47. האם תינוק שלא יחיה יותר משנה (טריפה) חייב במילה ?

48. אלו מצבים רפואיים נחשבים בעייתיים לגבי מילה ?

49. מאיזו דרגת חום אסור לעשות ברית מילה ?

50. תינוק שהיה באינקובאטור כיצד יעשה ברית מילה ?

51. מה הדין בילוד עם שפה שסועה ?

52. נולד עם רגל עקומה וחייב גבס. עי" כך תדחה המילה מה יעשו ?

53. האם תינוק נברה רגלו בלידה יכול לעבור ברית מילה ?

54. מה דין תינוק שיש לו דלקת עיניים ?