מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- דיני ציצין

דיני ציצין - שאריות עור העורלה המעכבים ושאינם מעכבים

  • הגדרות - ציצין הן שאריות עור העורלה , שלא נחתכו בשעת ברית מילה .
  • יש ציצין המעכבים את המילה, שאם לא חזר להורידם, אין התינוק מהול, ויש ציצין שאינם מעכבים את המילה, שגם אם לא חזר להורידם, התינוק מהול כדין
  • לכתחילה יש לחתוך ולהסיר את כל הציצין , אף אלו שאינם מעכבים, אלא שנחלקו הפוסקים, אם ביום חול חוזר על הציצין שאינם מעכבים אם לאו .
  • ציצין המעכבים, גם אותם צריך לחתוך דווקא , ולא מועיל רק לגלות את העטרה.
  • ציצין המעכבים את המילה הם בשר החופה רוב גובהה של העטרה.
  • בהסבר רוב גובהה של עטרה נחלקו הפוסקים - יש אומרים, שהעטרה היא מסוף הגיד, המקום שבו מתחיל השיפוע, עד הנקב, ואם נשארו ציצין ברוב גובה העטרה, אף אם רוחבם אינו אלא כעובי חוט, ורוב שטח העטרה אינו מחופה עור, הרי הם ציצין המעכבים את המילה, וכל שכן שמעכב, אם רוב שטח העטרה מחופה.
  • יש אומרים, שאמנם העטרה היא מסוף הגיד עד הנקב, אבל עיקרה של העטרה הוא שפתה, מה שנקרא בפי המוהלים 'המדרגה', והיא צריכה להיות מגולה על כן אם לא הוסר לפחות רובו של העור המכסה את 'המדרגה', הרי אלו ציצין המעכבים את המילה, וכמו כן מעכב, אם רוב גובה העטרה מחופה, ואפילו ברוחב חוט בלבד; ויש הסבורים, שעטרה פירושה 'המדרגה' בלבד, ורק היא צריכה להיות מגולה, וכל פיסת עור שם מעכבת .

הרב אבי זרקי - מוהל לברית מילה , מוהל רפואי בצפון תל אביב ובמרכז הארץ