מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- שאלות ותשובות חלק 3

חידושי הלכות / ברית מילה

שאלות ותשובות שנשאל רב מוהל אבי זרקי 3 

 

שאלה: האם מותר לבצע ברית בזמן שיש לתינוק הפרשה קלה מהעין ?

תשובה: עניין כאבי עיניים אצל תינוקות מצריך התייחסות אחראית מאד. ניתן לחלק את כאבי העיניים על פי חז"ל לשתי קבוצות עיקריות. האחת הנקראת כאב מועט והשנייה המכונה כאב גדול. בשני המקרים אין לערוך ברית לתינוק.

אבל בכאב מועט ניתן למול מיד לכשיבריא. בכאב גדול יש צורך לחכות עוד שבעה ימים ולתת לילוד להתחזק. כעיקרון המוהל אינו פוסק ולא רופא עיניים ולכן יש להיוועץ ברופא ולדעת האם ההפרשה נובעת מגורם חיצוני ולא על ידי חיידקים.

אכן אם הדלקת היא כימית ולא חיידקית ניתן למולו מיד כשיבריא ובתנאי שאנו רואים שהתנהגותו של התינוק רגילה ואין שוני בהרגלי האכילה  והבכי ושאר הסימפטומים שיש אצל תינוק  בריא.

 

שאלה: לתינוק יש "סתימה בצינור הדמעות" והוא נפתח והסתדר מעצמו האם צריכם לחכות 7 ימים

תשובה: בין אם נפתח מעצמו ובין אם עשו ניתוח צריך לחכות עד שיתרפא לגמרי ורק אז לעשות הברית. אבל אין צריך לחכות 7 ימים מעת לעת.

 

 

שאלה: מאיזה משקל מינימאלי אפשר לעשות ברית מילה ?

תשובה: ככלל המשקל אינו המדד היחיד בשיקול האם לבצע ברית מילה. ברור שישנו משקל מינימלי שלא יפחת מ2.5 ק"ג. אבל יש דברים נוספים לבדוק והם כמה שבועות הריון היו ועוד. במידה והכל תקין יש אפשרות לבצע ברית החל מ 2.5 ק"ג.

 

שאלה: נולד לי ילד ב"לידת מלקחיים", בגלל זה הראש שלו עם מקומות בעלי נפיחות. היש לזה משמעות הלכתית רפואית לעניין זמן ביצוע הברית ?

תשובה: דבר זה תלוי בסוג הנפיחות שיש לתינוק בראשו, יש והנפיחות שטחית ותחלוף לאחר ימים ויש והיא עמוקה ותחלוף לאחר ימים רבים (חודשיים לערך), אם הרופא אומר  שאין לתינוק צער מזה אפשר לעשות את הברית מיד בזמנה. אך אם הרופא יאמר שדבר זה מצער את התינוק יש להמתין בסבלנות עד שהנפיחות בראש תחלוף לגמרי.

 

שאלה: לעיתים בזמן הלידה, קורה והמיילדת נאלצת למשוך יד או רגל  החוצה או לדחוף אותם פנימה , דבר הגורם לחוסר תנועתיות זמנית במיוחד ביד, עושים את הברית או דוחים ?

תשובה: אם הרופא אומר שדבר זה לא גורם צער לתינוק אפשר למול ואם לאו יש להמתין עד שיבריא לגמרי.

 

שאלה: שמעתי שיש איבר המכונה "היפוספאדיאס" או "אפיספאדיאס" מה זה  ? האם ניתן לעשות ברית מילה לילד כזה ? האם הברית רגילה ?

תשובה: "היפוספאדיאס" זהו מום בו נמצא נקב השתן למטה ממקומו הטבעי כלומר בחלק התחתון של האיבר.

"אפיספאדיאס" זהו מום בו נמצא נקב השתן למעלה ממקומו הטבעי כלומר בחלק העליון.

בשני המקרים יש דרגות בחומרת המצב ובאפשרויות לתיקון. ככלל יש לנתח את התינוק ולהסיט את הנקב למקומו הטבעי. במצב כזה זקוק המנתח להשלמת הפעולה לחתיכת עור. העור המתאים ביותר הוא עור העורלה. במידה ויעשו לילד ברית מילה רגילה כלומר יכרתו את העור בשלמותו, לא יהיה למנתח "חומר גלם" – עור עורלה לבצע את התיקון. מצב זה יוצר בעיה בה לא ניתן לבצע ברית רגילה. 

בדרך כלל יש מוהלים מומחים מאד היודעים לבצע חתך  בצורה שתחשוף את עטרת האיבר כדי להוציא את הילוד מהגדרת "ערל" ומאידך גיסא שיישאר עור בכמות מספקת לתיקון המום. רצוי להצטייד גם במס' תשמישי קדושה יוקרתיים. דבר זה מצריך הרבה שיקול דעת, התייעצויות ורק לאחר מכן לבצע הברית על ידי מומחה גדול ובפיקוח רפואי ורבני.

 

שאלה: האם ילד שהנקב שלו סתום נחשב כחולה לעניין ברית מילה ?

תשובה: בוודאי, יש לדחות את מילתו. כעקרון אין אפשרות להשאיר ילד כזה ללא טיפול אפילו "שעה אחת". מצד שני יש לנתחו ע"מ לפתור בעיה זו אבל אם זה לפני 8 ימים אין להתיר לערוך את הברית בחדר הניתוח לפני היום השמיני.

 

שאלה: מה זה "אנדרוגינוס" ?

תשובה: יש ארבע שיטות בהלכה מה הוא אנדרוגינוס.

א.      ספק זכר ספק נקבה. (דעת תנא קמא בבכורים פ"ד. ר' יוסי ביבמות פ"א ע"א וריש לקיש שם בגמרא)

ב.      בריה בפני עצמה ולא הכריעו בה חכמים אם זכר או נקבה ( בריתא יבמות פ"ג ע"א, רמב"ן בקו"א והרא"ש בבכורות פ"ו סי' ח )

ג.      מקצתו זכר ומקצתו נקבה. (תירוץ שני בתוס' יבמות שם. הראב"ד בהלכות שופר פ"ב ה"ב) 

ד.      זכר ודאי  (ר' אליעזר במשנה יבמות פ"א ע"א.)

 

להלכה דעת רוב הפוסקים שהוא ספק זכר ספק נקבה ואין כאן המקום להאריך בזה.

 

מבחינה רפואית האנדרוגינוס  הוא ספק זכר או נקבה עד שיוחלט על פי 3 קריטריונים אם הילד זכר או נקבה.

 

א.      על פי אברי המין החיצוניים או הפנימיים כולל בדיקת ההפרשה ההורמונאלית שלהם.

ב.      בדיקת התאים על מנת לוודא המצאות כרומוזומים של זכר או נקבה.

ג.       אם הוא מבוגר, מתבוננים בנטיותיו והתנהגותו.