מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- חבלות הריון לידה

יש מי שכתב, שאם חתך הטבור טרם נרפא לחלוטין, יש לדחות את הברית מילה, אך דחו דבריו, שאם לא כן כמעט תתבטל מילה בזמנה, אבל אם יש ספק אחר במצב בריאותו של התינוק ניתן לצרף סימן זה, ולדחות את המילה.

מכה על גב היד או על גב הרגל - יש מי שכתב, שצריכים להמתין שבעה ימים מעת לעת מזמן ההבראה, כיוון שמחללים שבת על מכה כזו ויש מי שכתב, שאף על פי שלפי חז"ל זה מצב של סכנה הרי בזמנינו אם הרופאים אומרים שאין כאן סכנה, מותר למול מיד.

תינוק שנשברה רגלו בלידה, ושמו לו גבס, והוא הולך ומתחזק כבריא, ואינו מרגיש ייסורים, ולדעת הרופא אין מניעה למולו, יכולים למולו מיד כשיבריא, ואין צורך להמתין שבעה ימים.