מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- תפילה ליולדת


תפילה ליולדת

 

 

אנא האל הגדול והנורא

ברוב חסדך אבוא ביתך

לזבוח לך זבח תודה

על כל הטובות אשר גמלת לי

אפפוני חבלים, וצירים אחזוני

 

בצר לי קראתי אליך

ותשמע מהיכלך קולי והיית בעזרי

 ריפאת כל תחלואי

 

עטרני חסד ורחמים

עד הנה עזרוני רחמיך

אנא אל תנטשני

לנצח הואל אלוה וברך את אמתך

חזקני ואמצני

 אותי ואת אישי

 

 ונגדל את הילד אשר נולד לנו

ליראתך ולעבדך באמת וללכת אורח מישרים

 

שמור את הילד הרך בכל דרכיו

 חננו דעה בינה והשכל, ותן חלקו

בתורתך ותקדש את שמך הגדול

 

ואני תפילתי לך עת רצון, אלוהים

ברב חסדך, ענני באמת ישעך

 אמן