מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- רשימת מוהלים ארצית. בצהוב ממליץ אישית


 

שם סטטוס רשיון תוקף רשיון עיר/ישוב טלפונים
אברוצקי יחזקאל         מוסמך    787     תמוז תשע"ג    בני-ברק         03-578-4314       
050-411-4008 
אדלר ברוך מוסמך 363 אדר תשע"ב שערי-תקוה  052-7690492 
אונגר ראובן מוסמך 1 טבת תשע"ג אלעד 054-303-0927  
אייזן יוסף דוד מוסמך 330 אלול תשע"ב בני-ברק 03-574-2880   
אליהו אורן מוסמך 472 תמוז תשע"ז חולון 03-558-1884   
052-295-5822    
*אלקובי פנחס מומחה 616 אלול תשע"ד גני-תקוה 03-534-9225  
050-533-2552 
אנגלמן מרדכי אורי מוסמך 744 אדר תשע"ו ראשון-לציון 03-616-4091  
054-452-3058 
אסולין אברהם מוסמך 245 אב תשע"ב בני-ברק 03-578-0226  
052-762-6012 
אשלג יהושע  מוסמך  312 אלול תשע"ד בני-ברק 03-618-6924
050-411-8000
אשלג שמחה
אברהם
מוסמך 352 ניסן תשע"ג בני-ברק 03-579-3355  
052-240-1159    
בורנשטיין יצחק
אברהם
מוסמך 512 סיוון תשע"ה בני-ברק

03-674-9929   
03-674-4719  
052-761-7489 

בן יחיאל עזרא    מוסמך 683 ניסן תשע"ג בני-ברק 03-676-4817   
050-4161505 
בן משה יעקב מוסמך 529 סיון תשע"ז חולון 050-5366042  
052-765-6296  
ברנדייס אליהו מוסמך 831 אדר תשע"ב בני ברק 03-578-6891
077-729-2692
גולומבק משה
אהרון
מוסמך 648 שבט תשע"ו בני-ברק 03-677-5478  
050-636-4150  
גינדי הכהן
אברהם 
מוסמך 718 אייר תשע"ז כפר-חב"ד 03-960-6399  
050-822-5120 
גיספן אליעזר מוסמך 794 חשוון תשע"ד בני-ברק 03-570-6401  
050-856-4444  
גלבר דוד שלמה מוסמך 696 חשון תשע"ה בני-ברק 03-619-9471 
052-765-0348 
גרינשטיין יהודה
ישראל 
מוסמך 405 אדר תשע"ה בני-ברק 03-616-3252   
052-278-3783 
דדון דוד מוסמך 815 אדר תשע"ה רמת גן 03-5741256  
052-8428721 
דנון יוסף  מוסמך 702 טבת תשע"ד בני-ברק 03-678-0372   
050-3933392  
דנוך עזריאל מוסמך 804 טבת תש"ע ראש העין 03-9023880  
054-5727939 
דרזי יעקב מוסמך 642 שבט תשע"ה רמת-גן 077-952-3417  
050-652-3417 
הכהן עראקי יוסף  מוסמך 513 כסלו תשע"ב ראשון-לציון 03-967-6434  
052-6912800
הלפרין בנימין
מרדכי
מוסמך 654 סיוון תשע"ה בני-ברק 03-570-7451   
050-4188966
הלשטוק יעקב מוסמך 772 חשוון תשע"ג בני-ברק 03-619-3590 
052-762-5998
וייס חגי  מוסמך 722 כסלו תשע"ה פתח-תקוה 03-9091004
050-4151000
ולד דוד מוסמך 757 חשוון תשע"ו פתח-תקוה 03-921-7650
050-921-7650
חיים אברהם מוסמך 535 אייר תשע"ב בני-ברק 03-570-8440
052-640-7476
חממי יוסף מוסמך 751 סיוון תשע"ב בני-ברק 03-570-9696
054-774-1118
חסידה יעקב זאב מוסמך 841 סיוון תשע"ב בני-ברק 03-579-0861
052-764-4015
טוביאס חנוך מוסמך  848  כסלו תשע"ג בני ברק 03-578-2689
*טייטלבוים שמעון מומחה 403 אייר תשע"ו בני-ברק 03-677-6230
050-412-2989
טפירו מיכאל מוסמך 790 תשרי תשע"ד בני-ברק 03-619-9830
054-222-1154
יוזף יעקב מוסמך 810 טבת תשע"ה בני-ברק 03-619-3949
054-455-2883
יוסף צור אלעזר מוסמך 856 אדר תשע"ג כפר חב"ד 052-247-4413
יוספי איתן מוסמך 832 אדר תשע"ב אלעד 03-909-0152
052-765-3965
יחזקאל יחזקאל מוסמך 766 ניסן תשע"ב בני-ברק 03-619-8177
052-278-9666
יחזקאל מקביצאל מוסמך 762 ניסן תשע"ז בני-ברק 03-676-5928
יפעי חננאל מוסמך 638 כסלו תשע"ג בני-ברק 03-579-7752
054-7708308
כהן חנניה מוסמך 532 אדר תשע"ז פתח-תקוה 03-930-2368
050-6525570
כוחונובסקי חנן מוסמך 714 תמוז תשע"ד ראשון לציון 052-2681782
03-9618874
כורי/גורי יוסף יהודה מוסמך 548 תמוז תשע"ו בני-ברק 03-574-5128
050-416-2412
לודאיב חייא מוסמך 440 אייר תשע"ה פתח-תקוה 03-931-1808
לוינזון חיים יצחק מוסמך 700 טבת תשע"ד בני ברק 050-4135647
ליסון מיכאל מוסמך 708 ניסן תשע"ג רמת-גן 03-534-8876
052-231-1218
לנדאו שלמה זלמן מוסמך 749 סיון תשע"ז אלעד 052-7615088
03-9160842
מורחיים יצחק מוסמך 664 ניסן תשע"א תל-אביב 03-649-8915
050-745-0314
מחלוף שלמה מוסמך 828 אדר תשע"א קריית אונו 03-5351875
050-4191929
מחפוד שלמה מוסמך 344 טבת תשע"ד בני-ברק 03-676-9702
050-4119-000
מימון שניאור זלמן מוסמך  854 אדר תשע"ג בת-ים 03-659-5546
052-715-9321
מלאכי אסא
דוד
מוסמך 481 ניסן תשע"ו רמת השרון 03-540-7304
050-534-1737
מלמד יוסף מוסמך 676 תמוז התשע"ג בני-ברק 03-677-1582
050-779-9318
מנצור הרצל מוסמך 453 אדר תשע"ב תל-אביב 03-730-1139
050-556-3421
מעטוף שלום מוסמך 438 תמוז תשע"ה ברקת 03-971-1113
052-250-7456
מצרפי חיים שלמה מוסמך 786 תמוז תשע"ה בני-ברק 050-414-4735
נחימובסקי מרדכי מוסמך 392 תמוז תשע"ה חולון 03-505-7178
052-242-4701
נחשוני עמירם  מוסמך 619 כסלו תשע"ז בני-ברק 03-619-4766
054-4576601 
נחשוני שמעון מוסמך 620 כסלו תשע"ב בני-ברק 03-574-0917
054-7677359
**סולימני אליהו מוסמך 760 טבת תשע"ו חולון 03-559-1964
050-884-4791
סעדיה שלום מוסמך 748 אייר תשע"ו פתח-תקוה 03-909-1117
עובדיה אברהם מוסמך 849 כסלו תשע"ג בני ברק 03-678-1226
052-766-1495
עוברני ישראל מוסמך 746 אייר תשע"ו בני-ברק 03-574-4112
054-843-8515
עוזני דוד מוסמך 651 אלול תשע"ו ראש-העין 03-902-1214
050-794-4597
*עמוס אליעזר מומחה 343 ניסן תשע"ו ראשון-לציון 03-967-0044
050-521-3551
עמרוסי שמואל  מוסמך 633 תמוז תש"ע אלעד 03-9325821
052-8308841
עשור רפאל מוסמך 356 טבת תשע"ד בני-ברק

03-6190471
052-7619653

פיטוסי נתנאל מוסמך 800 תשרי תשע"ד פתח-תקוה 03-934-0303
052-761-7825
פייזקוב שלמה מוסמך 811 טבת תש"ע בני ברק 03-578-7923
050-4190129
פיין דוד מוסמך 349 אלול תשע"א תל-אביב 03-605-9191
054-546-5765
פינץ (פינצי) יוסף מוסמך 298 אלול תשע"ג בני-ברק 03-570-0672
**פנחסוב גריגורי מוסמך 614 סיון תשע"ז ראשון-לציון 03-944-0548
052-395-2788
פנחסי לוי מוסמך 534 סיון תשע"ב בני-ברק 03-5706019
050-412-9312
צדוק מנחם  מוסמך 483 תמוז תשע"ו אלעד 03-9072223
052-646-7451
צוריאל עמנואל שרעבי מוסמך 842 סיוון תשע"ב פתח-תקווה 03-933-6435
052-280-3887
צורף יפתח מוסמך 801 תשרי תש"ע ראש-העין 03-9102786
054-2402013
צנעני חיים         מוסמך 346 תמוז תשע"ב ראש-העין 03-938-2777
03-938-9186
צפר משה מוסמך 434 כסלו תשע"ז רמת-גן 03-677-9793
052-255-1722
קארו יחיאל מוסמך 500 סיוון תשע"ו בני-ברק 03-677-6173
052-256-2771
קדוש יעקב מוסמך 739 תמוז תשע"ה בת-ים 052-7367908
03-5030241
קוגל אברהם מוסמך 605 תמוז תשע"ז בני-ברק 03-579-6221
050-543-3220
קלמן דוד מוסמך 182 חשוון תשע"ב אלעד 03-909-0115
050-415-6079
קלמן שלמה מוסמך 809 טבת תשע"ה בני ברק 03-619-1959
057-3121880
קניג יהודה מוסמך 313 סיון תשע"ב בני-ברק 03-619-8121
052-7638421
ראטה משה צבי מוסמך 747 טבת תשע"ב בני-ברק 03-678-2927
052-765-9242 
רוטרמן א. פנחס מוסמך 297 ניסן תשע"ג בני-ברק 03-579-5159
057-3157951
שוחט שלמה מומחה 443 שבט תשע"ו חולון 03-503-3203
02-538-6602
054-8456780
שחר ברוך מוסמך 727 שבט תשע"ה בת-ים 03-551-4971
052-895-0604
שטרן אהרון יצחק מוסמך 763 ניסן תשע"ב בני-ברק 03-616-3119
שטרן מרדכי מוסמך 488 תמוז תשע"ה בני-ברק 03-574-1061
054-8448004
שכטר יעקב מוסמך 479 תמוז תשע"ה בני-ברק 03-5742525
050-586-8770
שמאלוב ברוך מוסמך 717 אלול תשע"ד אלעד 03-909-7965
052-766-9867
**שנקמן זאב מוסמך 826 אדר תשע"ו תל אביב 03-5475295
052-6669215
שמש אברהם מוסמך 385 חשוון תשע"ב בני-ברק 03-676-8004
052-7655231
שפירא אלמוג מוסמך 788 תמוז תשס"ח אלעד 03-908-6668
050-908-6661