מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- היבטים משפטיים - מבוא


היבטים משפטיים

  • ברית מילה הוא מעשה הנתון לבחירת הוריו של התינוק.
  • המילה אינה מחויבת בחוק או בתקנות ולא נמנית עם מעשים רפואיים המוגדרים בפקודת הרופאים.
  • בית המשפט העליון קבע: "מילה הינה פעולה שביצועה אכן מצדיק מיומנות רפואית מסוימת וביצועו כרוך גם בסיכונים בעלי אופי רפואי. אך אפיונה הדומיננטי של הפעולה אינו רפואי, אלא דתי-פולחני" (ע"א 2055/99).
  • סקרים שנערכו מראים בבירור כי ברית מילה מקוימת ברוב הבתים היהודים בישראל ובתבל.
  • סוגיית ההסדרה המשפטית של המילה עולה מדי פעם על סדר היום הציבורי.
  • הכנסת מתלבטת מזה שנים רבות אם לחוקק "חוק מוהלים", בעבר הוגשו כמה הצעות חוק בעניין, האחרונה שבהן הייתה בשנת 2001, בעקבות עלייה חדה במילת מבוגרים מעולי חבר המדינות. למעשה, ברית המילה עדיין אינה מוסדרת בחוק.
  • תביעות נגד מוהלים שהתרשלו בתפקידם הינן נדירות. הוועדה הבין-משרדית לפיקוח על המוהלים מטפלת בתלונות, אך אין באפשרותה למנוע ממוהלים לא-מוסמכים לבצע בריתות מילה.
  • רק במקרים מעטים הטילו בתי משפט על מוהלים חובת זהירות ואו אחריות פלילית וחייבו אותם בפיצויים בגין רשלנות בברית מילה.