מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- מחלות זיהומיות

בכל מקרה שיש ליילוד חום, הרי הוא נחשב כחולה, חל איסור לביצוע ברית מילה עד שיעברו שבעה ימים מיום שירד החום לגמרי.

הוא-הדין בתינוק שסובל מתת-חום (מתחת ל- °36 צלסיוס), הרי הוא נחשב לחולה, וצריך המתנת שבעה ימים.תינוק שנולד עם מחלת עגבת - יש מי שכתב, שימולו אותו בזמנו, בכפפות, בערכת מילה חד-פעמית, ומציצה בצינורית ובמוך.

חום עקב התייבשות - אם סיבת החום היא חיצונית, כגון יובש התינוק עקב מיעוט נוזלים, או חשיפה לסביבה חמה, שבעזרת מתן נוזלים החום נסוג, יש מי שכתב, שאין זה נחשב כמחלה ויש מי שכתב, שאף זה נחשב כמחלה.

בהגדרת דרגת החום - יש מי שכתב, שרק מ- °37.5 (צלסיוס) ומעלה יש להחשיב את התינוק כחולה ויש הסבורים, שאף פחות מזה נחשב כחום, אכן, אם לדעת רופא אין התינוק חולה כלל, וחומו פחות מ- °38, אפילו אם הוא מעל °37, מותר למולו מיד.

לכאורה זו שאלה רפואית , שצריכים הרופאים להכריע מה נחשב כחולה, כי אין מקור בחז"ל על מידות חום הנהוגות כיום. על פי המקובל בין רופאי היילודים, חום מתחת ל- °38 איננו נחשב כמצב חריג.

טיפול אנטיביוטי - תינוק שמקבל טיפול אנטיביוטי בגלל מחלות זיהומיות  או חשד לזיהום, אך לפי כל הבדיקות הוכח שכבר הבריא, אלא שליתר בטחון ממשיכים לתת לו אנטיביוטיקה, יש אומרים, שיכולים להתחיל למנות את שבעת ימי ההבראה מגמר מחלתו, למרות שעדיין מקבל אנטיביוטיקה, בתנאי שיש הסכמת רופא שאין כבר בעיה רפואית , אבל במקרה שיש ספק שמא נשארה עוד בעיה רפואית, צריך להמתין שבעה ימים מגמר הטיפול המלא. ויש מי שכתב, שבכל מקרה צריך להמתין בספירת שבעת הימים אחרי גמר הטיפול באנטיביוטיקה.

מחלות בחילוף החומרים, היינו מחלות מטבוליות - יש שחסר ליילוד סוכר או סידן, ועקב כך מופיעים פירכוסים או רעידות, או שחסר לו ויטמין K, ועקב כך מופיעים דימומים. הפרעות אלו חולפות מהר עם מתן החומר החסר. אם הפרעה זו מתרחשת בתוך היממה הראשונה, ממילא יש שבעה ימים מההחלמה עד המילה, אבל אם זה קורה לאחר היממה הראשונה - יש לספור שבעה ימים מזמן התיקון המטבולי, שכן מדובר במחלת גוף כללית.

הרב אבי זרקי - מוהל לברית מילה