מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- צהבת - דחיית הברית

  מאמרים - צהבת - דחיית הברית

בעניין דחיית ברית מילה עקב צהבת יש מגוון דעות כל מוהל ושיטתו

 

·         אין מניעה לבצע ברית מילה בתינוק עם צהבת.

·         דווקא אם התינוק 'ירוק ביותר' צריך לדחות את המילה.

·         כל תינוק שהוא ירוק יותר מהרגיל, יש לדחות את מילתו .

 

תינוק שהיה צהוב והבריא

לפניכם מגוון דעות בהתייחסות לעריכת ברית מילה בתינוק שהבריא מצהבת

 

·         אין לבצע ברית מילה, עד שהצהבת תיעלם לגמרי  לפי מראה עיניים, ואין זה משנה מה דעת הרופאים ואפילו יעשו בדיקות.

·         מותר למול את התינוק אם רואים שהצהבת בירידה, שחלפה מרוב הגוף, ובצירוף דעת רופאים שאין סכנה בביצוע ברית מילה בשלב זה.

·         למול את התינוק כשרמת הבילירובין בדם הגיעה לערך מסוים, כגון פחות מ- 8 מ"ג% בין 12-10 מ"ג% , פחות מ- 12 מ"ג% או פחות מ- 15 מ"ג% .

·         מותר לבצע ברית מילה מיד לאחר שחלפה הצהבת, אין להתייחס לצהבת זו כמחלה, אלא כחוסר בשלות.

·         צריך להמתין שבעה ימים מיום הבראתו, כתינוק שהיה חולה בכל גופו.

·         יש להבדיל בין תינוק שהיה צהוב בכל גופו, שצריך להמתין שבעה ימים לאחר הבראתו, לבין תינוק שהיה צהוב במקצת גופו, שיכולים למולו מיד כשצבעו יהיה תקין.

·         יש להבדיל בין ברית מילה בזמנה, שאם פסקה מחלת הצהבת בתוך שמונה ימים, מלים בזמן הראוי, לבין ברית מילה שלא בזמנה, שאם נדחתה הברית לאחר שמונה ימים, ממתינים עוד שבעה ימים לאחר שפסקה מחלת הצהבת .

·         יש להבדיל בין צהבת פתולוגית - שלכל הדעות נקרא חולה, וצריך להמתין שבעה ימים לאחר הבראתו, לבין צהבת פיסיולוגית - שאין צורך להמתין שבעה ימים לאחר הבראתו.

·         להמתין שבעה ימים אחרי שסרה הצהבת על פי דרגות שונות של הבילירובין

·         אם הייתה הצהבת למעלה מ- 10 מ"ג% ממתינים שבעה ימים מעת שסרה הצהבת לגמרי.

·         אם הגיעה הצהבת לרמת בילירובין בדם למעלה מ- 12 מ"ג% צריכים להמתין שבעה ימים. והדעות חלוקות עד לרמה של 18 מ"ג%.

 

לשיטות הסוברים, שצריך להמתין שבעה ימים

·         יש דעה, שסופרים את שבעת הימים מאותו יום שרמת הבילירובין ירדה מתחת ל-18 מ"ג%

·         יש מי שכתב, שצריך להמתין עד שירד ל- 12 מ"ג%, ומאז לספור שבעה ימים

·         אך רוב הפוסקים הסוברים שצריך להמתין שבעה ימים כתבו שימתינו מעת שסרה מחלת הצהבת לגמרי.


 


  

ברית מילה