מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- מחלות עיניים

תינוק שיש לו כאב עיניים מועט, דינו כחולה במחלת איבר, וממתינים לו עד שיבריא, ולאחר שיבריא מלים אותו מיד ואם כאבו לו עיניו כאב גדול, הרי הוא כחולה בכל הגוף, וממתינים שבעה ימים מיום הבראתו.
תינוק שיש לו הפרשה מהעינים - אם ברור שאין זה זיהומי, ולא צומח חיידק ממנו, אין צורך לחכות שבעה ימים, אלא מלים אותו מיד לאחר הבראתו אבל אם לא ברור הדבר, דינו כחולה כל הגוף ויש מי שכתב, שגם אם מדובר בדלקת חיידקית, אם לדעת הרופא המצב טוב, ויש רק חולי מועט, אין צורך להמתין שבעה ימים ויש מי שכתב, שבדלקת חיצונית של העיניים, כאשר התינוק במצב כללי טוב, ולא נראה שיש לו כאב, אין דוחים המילה כלל.
תינוק שצינור הדמעות סתום - יש מי שכתבו, שבין אם נפתח לבד, או על ידי ניתוח, צריכים לדחות הברית עד אחרי הריפוי אבל אין צורך לחכות שבעה ימים ויש מי שכתב, שהכל תלוי אם יש לתינוק דלקת עקב החסימה בצינור הדמעות, אם לא היה לו דלקת, ואפילו מקבל טיפול תרופתי למניעת דלקת, צריך למול ביום השמיני, אבל אם כבר הייתה דלקת עיניים, צריך לדחות את הברית.
תינוק שעיניו דומעות - אין למולו, ואפשר שצריך אף להמתין ז' ימים לאחר הפסקת הדמעת, ואם הרופאים אומרים שאין בזה סכנה, שומעים להם שלא צריך להמתין ז' ימים, אך לא שומעים להם למולו מיד, אלא ימתינו עד שיפסיק לדמוע. יילוד שנולד מהול, ויש לו כאב עינים, אסור להטיף לו דם ברית מילה עד שיבריא.