מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- מכשירי חיתוך הערלה

מעיקר הדין מותר למול בכל דבר הכורת.

·         מצווה מן המובחר למול בברזל בין בסכין, בין במספרים.

·         נהגו כל ישראל למול בסכין.

·         בני בבל מוהלים בתער, ובני ארץ ישראל מוהלים בסכין.

·         יש האומרים שמותר לכתחילה למול אפילו בציפורן.

·         ישנה דעה שלא מקיימים את  מצות ברית מילה  על ידי שימוש בסם.

·         אין למול בקרני לייזר, ואפילו בתינוק הסובל מדממת, כי אין המילה נעשית על ידי אדם כלל, אלא שהוא רק מכוון את קרני הלייזר והחיתוך נעשה מאליו, ובפרט שבזמננו יש אפשרות למול גם חולים כאלו ללא סכנה כלל על ידי מתן גורם-הקרישה החסר.

 

מגנים למיניהם

·         בשנים האחרונות הומצאו מספר מכשירי הגנה בביצוע ברית המילה, שמטרתם למנוע פגיעה בלתי-מכוונת באיבר, ולמנוע דימום-יתר וזיהום עקב ביצוע המילה.

·         יש הבדלים טכניים שונים בפעולת המכשירים הללו, ויש מהפוסקים שדנו במכשירים השונים בדרכים שונות, אך למעשה רובם ככולם מתכוונים לאותן מטרות, ובעיותיהם ההלכתיות דומות.

 

רוב הפוסקים בדורנו אסרו את כל המכשירים הללו, בגלל מספר סיבות:

·         המכשירים מונעים יציאת דם, ועקב כך לא מתקיים חלק יסודי במצות המילה , שהוא הטפת דם ברית .

·         השימוש במכשיר מונע פריעה לאחר המילה.

·         מונע מציצה

·         יש בזה שינוי ממנהג ישראל מדורי-דורות, שהוא למול בסכין דווקא

·         לאחר הפעלת המכשיר עוברת הערלה נמק, ועל כן בחיתוכה אין מקיימים עוד מצות מילה.

·         המכשיר גורם לתינוק יותר ייסורים מאשר המילה המקובלת בסכין

·         כשמל בשבת ויום-טוב על ידי שימוש במכשירים כאלו, הרי זה מחלל שבת וחג בעשיית חבורה שלא בדרך קיום מצווה.

·         יש למנוע כל דבר חדש לכתחילה, ואין לשנות אופן קיום המצווה מכפי שעשו מעולם, ועל כן אין רוח חכמים נוחה מהמכשירים החדשים, ואין להשתמש במגנים השונים אלא שאם יוצא קצת דם, הרי בדיעבד וודאי יצא ידי מצות המילה גם בשימוש במכשיר, שהרי על כל פנים נחתכו עור הערלה ועור הפריעה, אף אם נעשה בבת אחת ואם לא יוצא כלל דם, לא יצא חובת המצווה.

·         אם עשו את הברית בעזרת מגן כזה, אין לברך ברכת המילה, ולא כל הברכות שמברך האב. אם ההורים מתעקשים שימולו את בנם בעזרת 'מגן קלעמפ' דווקא, אחרת יפנו למוהל רפורמי, או שלא ימולו כלל - יש מי שכתב, שאף על פי כן חייב המוהל לסרב למול בעזרת 'מגן קלעמפ'.

·         יש מי שכתב, שבמקרה כזה מותר, ובתנאי שיהיה דם ברית, עוד יש מי שכתב, שבמילת מבוגרים, אם יש חשש סביר שיהיו דימומים קשים אשר יצריכו הרבה תפירות, והנימול המבוגר מפחד לעבור המילה אלא אם משתמשים במגן קלעמפ, אין למחות ביד המשתמשים בו

·         מגן מתכתי, שמחזיק את הערלה במקומה, אך שאיננו עוצר את מחזור הדם, מותר לכל הדעות.

·         המגן לברית מילה שזכיתי בחסדי ה' להוציא מתחת ידי, אינו נכלל ברשימת המכשירים האסורים והוא מותר בשימוש על פי פסיקתו של הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר הרב הראשי לישראל. כל מי שמחווה דעה אחרת אינו יודע על מה מדובר, אינו מבין בברית מילה וזה כולל את הוועדה הפיקטיבית בירושלים, המכונה בטעות "הוועדה לפיקוח על המוהלים"

לפניכם מספר תמונות על מכשירים לחיתוך העורלה

מכשיר אכזרי, המרסק את העורלה, קלמפ ע"ש שלדון

אסור לשימוש, כואב ועוצר דם