מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- תביעות בעקבות ברית מילה 5

 

4.1.2     חובת זהירות קונקרטית בין התובעים לבין המוהל

במישור זה נבחנת השאלה "האם בין המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הקונקרטי שהתרחש" (ע"א 145/80, שם, בעמוד 125).

שאלה זו כמו קודמתה נבחנת על פי מבחן הצפיות - האם האדם הסביר יכול היה לצפות את התרחשות הנזק בנסיבותיו הספציפיות, ואם כן - האם אדם סביר צריך היה לצפות את התרחשות אותו הנזק.

ומן הכלל