מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- תביעות בעקבות ברית מילה 3

 

2.6        כאמור, הגיש משרד הדתות הודעת צד ג' כנגד ההורים וכנגד המוהל. ההורים חוזרים בכתב ההגנה להודעת צד ג' על כל טענותיהם שהועלו בכתב התביעה וכופרים בטענת הרשלנות שהופנתה כלפיהם על ידי משרד הדתות.

 

2.7        באשר למוהל, הוא חוזר בכתב ההגנה להודעת צד ג' על כל טענותיו שהועלו בכתב ההגנה מטעמו, ומודה שאינו נכלל ברשימת המוהלים הארצית, אולם לדבריו, אין לכך כל חשיבות. עוד הוא טוען כי "ביצע את המילה