מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- דחיית ברית מילה

תינוק שנדחתה מילתו מחמת מחלה והבריא, חייבים למולו מיד כשהדבר אפשרי, ושייך גם כאן דין של זריזים מקדימים למצוות.

ברית או בריתה בהרצליה ניתן לעשות במגוון מקומות לאירועים, אך רק עם רב אחד. נאמנות הרופאים - סומכים על הרופאים שלא למול תינוק, כשאומרים שמצבו מסוכן, וכפי שכתב אחד הפוסקים: 'ודע שראיתי בספרים שנתחברו על דיני ברית מילה, שנסתפקו בפרטי מחלות, אם דינם כחולי המתפשט בכל הגוף, וצריך המתנה שבעה ימים, כמו בתינוק שנפחו ביציו וכיוצא בזה, ואני תמה על כל הספקות, דזה פשוט שכל שינוי בתינוק באיזה איבר שהוא דוחים ברית מילה  , וכשיש ספק אם חולי זה מתפשט בכל הגוף ישאלו לרופא, שהרי אנו סומכים על הרופאים בחילול שבת ולאכול ביום-הכיפורים וכו', ומה מועיל כשנבאר איזה פרטים בזה, סוף סוף נצטרך לשאול ברופאים' אבל אין סומכים עליהם למול את התינוק, כשאומרים שמצבו אינו מסוכן, אם לפי התלמוד והפוסקים נחשב המצב למסוכן.

 

הרב אבי זרקי מוהל רפואי בצפון