מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- פרטי דינים בביצוע המילה

גדרי המצווה וחלקיה

מצות ברית מילה היא מצווה נמשכת כל ימי חייו של האדם, שיש לו אות ברית קודש בבשרו, ואין המצווה מסתיימת בגמר העשייה בפועל .

חלקי המצווה

מצות מילה מורכבת מכמה חלקים: חיתוך עור הערלה; פריעת עור העטרה; הטפת דם הברית; מציצת הדם לאחר המילה והפריעה; חבישת פצע המילה, והטיפול בו; כריתת ציצין מעכבים, וציצין שאינם מעכבים. גם אירוע ברית מילה או בריתה בהרצליה ניתן לחגוג במקום אך רק באמצעות הרב זרקי תדעו שעשיתם את ההחלטה הנכונה. יש מחלקי המצווה שהם לעיכוב, ובאי-ביצועם לא מקיימים מצות המילה; ויש שאינם לעיכוב, אלא רק לכתחילה.

דיני חיתוך עור הערלה

סתם מילה מתייחסת לשלב הראשון והעיקרי של ברית המילה, והוא חיתוך עור הערלה, והסרת הערלה מעל פני העטרה. פעולה זו מוזכרת במפורש בתורה, ובאי-ביצועה כהלכה אין מקיימים את מצות המילה.

בעניין הגדרת העטרה ביחס ל דיני מילה הסתפקו הפוסקים, אם הכוונה היא לבשר אשר בראש הגיד כולו, או אם הוא החוט הגבוה הסובב, אשר בין אותו הבשר לבין הגיד בלבד והכריעו הפוסקים, שהכוונה לבשר אשר בראש הגיד כולו.

לפרטים אודות הרב זרקי מוהל מוסמך