מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- נולד מהול

 

אלו האישים שעל פי התלמוד והמדרשים נולדו נימולים

·         אדם הראשון

·         שת

·         נח

·         שם

·         יעקב

·         יוסף

·         משה

·         שמואל

·         דוד

·         ירמיה

·         זרובבל

·         איוב.

מה זה נולד מהול ?

·         נולד מהול , נחשב רק אם כל העטרה גלויה, או לפחות רוב גובהה והיקפה.

·         אבל כל מה שמכסה אפילו במקצת את העטרה, הרי זו ערלה.

·         נקרא נולד מהול, אם נראה מהול אף שלא בשעת קישוי האיבר.

·         אם נראה מהול רק בשעת קישוי, אינו נחשב למהול.

·         במקרה כנ"ל לא די בהטפת דם ברית, וצריך - ברית מילה ממש.

·         בדרך כלל גם מי שנראה כנולד מהול , עור העורלה דבוק חזק לבשר העטרה.

·         ואמנם יש הסבורים, שאין במציאות כלל מצב של היעדר מוחלט של עור הערלה

·         להלכה כתבו הפוסקים, שבזמננו אין מצוי כלל נולד מהול לגמרי, וכולם צריכים מילה גמורה ופריעה, ואפילו בשבת.

·         נולד מהול הצריך הטפת דם ברית והוא חולה, צריך להמתין שבעה ימים לאחר שהבריא, כמו מילה שלימה כי גם בהטפת דם ברית יש חשש סכנה.

·         ויש מי שפקפקו בזה, שאין לחדש שבהטפת דם ברית בכמות של טיפת דם אחת יש בזה משום סכנה, והרי מעשים בכל יום שמוציאים מתינוקות אלו דמים לבדיקות. בכל מקרה יש לשאול מוהל

ברית מילה ממש .